Какво предлагаме и защо при нас е най-евтино?

Гарантирано най-ниските цени при сключване на застраховка Гражданска отговорност онлайн.

Възползвайте се от отсъпката!Питате се защо  е евтино? Защото при купуването на полица Гражданска отговорност директно от интернет, вие спестявате излишните разходи.

 

Бърз, лесен и удобен начин

Какво по-хубаво от това да сключите вашата застраховка Гражданска отговорност от работното място, докато си почивате на канапето вкъщи или дори когато сте на плажа? Вече е възможно, единственото условие е да имате компютър и интернет достъп.

Всички начини на плащане

Изберете сами начинът на плащане. Може да платите чрез кредитна / дебитна карта, банков превод или чрез нашите партньори EBG.BG. Ако пък не се доверявате на онлайн предложенията за плащане, бихте могли да изберете „Наложен платеж”, при който ще заплатите полицата в брой на куриера, след нейното доставяне.

Доставка – напълно безплатна за всички точки на страната

Ние Ви гарантираме, че ще получите полицата си в рамките на 2 работни дни от датата на сключване, в който и край на България да се намирате, при това НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! Също така, при попълването на данните Ви, може да заявите, полицата да Ви бъде доставена на удобен за вас адрес, например работното място.

Последни актуални промени при застраховка Гражданска отговорност – онлайн издаване на електронна полица Гражданска отговорност през системата ЕИСОУКР

На 01.06.2011 стартира Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) за издаване на полици Гражданска отговорност на автомобилистите и Злополука на пътниците, които към днешна дата са задължително за всички водачи на МПС

Възложител на поръчката е Гаранционниа фонд и целта на проекта е да канализира продажбите по всичкизадължителни застраховки в България. Реализирането на проекта е резултат от усилията експерти от Комисията по Финансов Надзор, Гаранционния фонд, както и  експерти от застрахователния бранш.

Срокът за задължително преминаване на работа в режим ЕИСОУКР за всички застрахователни дружества, предлагащи застраховките Гражданска отговорност и Злополука на пътниците, е 18.07.2011г. Преминаването към системата ЕИСОУКР ще осигури на потребителите максимална защита и сигурност при закупуването на застрахователна полица

Пускането в експолатация на ЕИСОУКР, доведе и до промяни в процедурата по издаване на полицата. Старите хартиени полици, които се попълват с химикал са заменени с електронни. Едниственият начин да бъде издаденаелектронната полица е с компютър и от служители на съответната застрахователна компания, които имат достъп доинформационната система на дружеството, съответно и до ЕИСОУКР. Визията на полицата се запазва, както и неограничения времеви диапазон, в който могат да бъдат издавани. Към момента стикерите остават задължителни за водачите на МПС, въпреки че проекто-закон беше внесен в Народното събрание, но в последствие обаче беше отхвърлен.

Някои от основните функции на Единната информационна система са:

  • Всички полици по задължителните застраховки Гражданска отговорност и Злополука на пътниците се издават единствено през ЕИСОУКР. Всяка полица има уникален номер, който се формира по според следните критерии -  код на застрахователя, код на застраховката, началната година на полицата, както и уникалния пореден номер, който се генерира от системата;
  • Създаване на архив, съдържащ всички МПС и собствениците им (физически или юридически лица);
  • Създаване на „Регистър на застрахователни събития” – база данни съдържаща информация за ПТП, предоставена от застрахователните компании, както и от Пътна полиция КАТ (Двустранни констативни протоколи, констативни протоколи от КАТ);
  • Въвеждането на „Бонус-малус” схема, от която в зависимост от щетимостта на даден водач, ще се определя цената на застраховка Гражданска отговорност;
  • Възможност за справка валидност на полица в официалния сайт на Гаранционния фонд;

В страницата на Гаранционния фонд на адрес http://www.guaranteefund.org/bg/ можете да се възползвате от следните услуги свързани със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Още в начална страница можете да проверите дали даден автомобил има сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност. Това става бързо и лесно чрез попълване на някои от полетата – регистрационен номер
на автомобила; номер на рама или стикер на автомобила; изобразения на графиката код за сигурност. За проверка на Гражданска отговорност за минал период трябва да въведете желаната дата.

Чрез въвеждане на данните на автомобила вие можете да проверите и за наличие на сертификат „Зелена карта” към определена датаСертификатът  е задължителен към вашата застраховка Гражданска отговорност при напускане на страната със съответния автомобил. „Зелена карта” можете да сключите при застраховател различен от този при които е сключена Гражданската отговорност на автомобила.

Когато проверявате вашите застраховки винаги правете
справка, както за Гражданска отговорност , така и за „Зелена карта”.

Проверка можете да направите и за наличие на гранична
застраховка Гражданска отговорност
. Тази застраховка е задължителна за всеки автомобил, регистриран извън страната, който при влизане в територията на България няма валидна застраховка Гражданска отговорност, която да покрие причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица при използване на превозното средство.

Друга услуга, от която можете да се възползвате е да проверите дали имате виновно причинени пътно транспортни произшествия (ПТП), като данните са предоставени от КАТ. Трябва да въведете единствено регистрационен номер, или номер на рама на автомобила, за да получите справката.

Гражданска отговорност - процедура по предявяване на претенции

Всяка застрахователна полица играе ролята на договор между застрахованото лице и застрахователната компания. С други думи, застрахователната компания се съгласява да носи съответен риск за застрахования, докато полицата е валидна. При възникване назастрахователно събитие, клиентът компания трябва да предяви своите претенции към нея, ако събитието отговаря на условията по полицата.

Щетите биват два вида – имуществени и неимуществени. В този документ ще се спрем на някои от основните моменти при предявяването на претенции за имуществени вреди, към застрахователната компания. Различните компании имат различни процедури за предявяване на щети, но основните стъпки, регламентирани от закона, са както следва:Документи

При настъпване на щета, се попълва формуляр - образец. Този документ може да се подаде във всеки един клон на съответната застрахователна компания. Попълва се писмено уведомление за предявена претенция. Документът се входира от служите на компанията. Следва обратна връзка от компанията, която информира дали трябва да се предоставят доълнителни документи. На базата на всички документи се изчислява размера на обезщетението.

Основните документи са три:

  • Документи, изискани за завеждане на щета. Попълват се съответните образци.
  • Допълнително документи, които не се представят при завеждането на щетата. Ще бъдете уведомени за вида документи, както и за периода, в който да бъдат представени.
  • Съществува трети вид документи, които могат да бъдат поискани от застрахователната компания, но не се регистрират при завеждането на щетата. Тези документи не са включени и в списъка, който компанията предоставя на клиента и фигурират в като „Други”.

Задължително условие е документите да бъдат представени в оригинал. Другата възможност е те да са нотариално заверени или с подпис за вярност.

Кодекса на застраховането предвижда и възможност за застрахователната компания да изиска и други допълнителни документи. Това се прави, в случай че не е било възможно, при завеждане на щетата, да бъде предвидено необходимост от тези документи.

Застрахователната компания изготвя опис, в който фигурират всички подадени от Вас документи. В описът се отбелязват и всички документи, които са върнати до Вас от страна на компанията.


Провеждане на оглед

След всяка предявена претенция за щета се извършва оглед на местопроизшествието. На огледът присъстват: представител от компанията, вещо лице и клиентът, предявил щетата. По образец се изготвя опис на щетите, след което се заснемат. При възражение от Ваша страна, относно описанието на щетите, в изготвения опис се записват вашите коментари.


Методика при обезщетения по застраховка Гражданска отговорност

В случаите, които касаят задължителната застраховка Гражданска отговорност, за имуществени вреди, съществува ясна методика, която регламентира изплащането на обезщетенията. Тази методика фигурира вКодекса по застраховането и по-конкретно, в наредбата за задължително застраховане.

За вреди, нанесени на други вещи, освен застрахованото МПС, размерът на тези щети се определят от вещо лице, базирайки се на експертната му оценка. Потърпевшото лице предоставя документи за разходи, на база на които да бъдат възстановени нанесените щети.

Почти същата е и процедурата при случаите, когато са налични т. нар. „пропуснати ползи”, в следствие на събитието.

Транспортните разходи, както и разходите за спасяване на имущество, също могат да бъдат предявени към застрахователната компания.


Валидност на застраховката Гражданска отговорност

Застраховката Гражданска отговорност е валидна, когато е регистрирана в Комисията по Финансов Надзор (КФН), когато е подписана и подпечатана от съответмата застрахователна компания и когато имате залепен стикер в ляво долу на предното стъкло на автомобила. Задължително носете в себе си контролния талон, където е залепен отрязък от стикера, както и самия оригинал на полицата Гражданска отговорност.